اون از دیروز که بلیت مستقیم از تبریز نبودو مجبور شدم از ارومیه بلیت بگیرم،اینم امروز که تازه الان فهمیدم اتوبوس‌های ارومیه از تبریز رد نمیشن