ملت با ۳ تا پرواز میرن اونور دنیا عشق و حال منم دارم میرم ارومیه که از اونجا برم خرم‌آباد که از اونجا برم بروجرد.
چه پيچيده ‎- بــــــــــاران!
شکر ‎- Florette