ملت با ۳ تا پرواز میرن اونور دنیا عشق و حال منم دارم میرم ارومیه که از اونجا برم خرم‌آباد که از اونجا برم بروجرد.
چه پيچيده ‎· بــــــــــاران!
شکر ‎· Florette