اوضاع مملکت قشنگ خنده‌دار شده دیگه. هر روز چندجای مملکت استندآپ کمدی برگزار میشه