از اونجایی که پنج‌شنبه‌ی خوبی داشتم، استرس شنبه رو ندارم. امیدوارم شنبه هم روز خوبی باشه