یه زمانی صدا و سیما فیلم و برنامه‌هاش رو یهو قطع می‌کرد و قرآن پخش می‌کرد. می‌فهمیدیم یکی از بزرگان مملکت فوت کرده. استرس‌زا بود اون قرآنه