با اسلام مشکل داری بگو مشکل دارم، این‌که شخصیت به این مهمی و تاثیرگذاری رو منکر بشی یکم خنده داره. حداقل تاریخ بخون