RT @poonehirani: مدیر شرکت آبفای لرستان درپی کدر شدن آب خرم‌آباد: آب خرم‌آباد از نظر بهداشتی مشکلی ندارد، اما شهروندان سعی کنند آب مورد نیاز خود را بجوشانند!