بستنی ترش شوخی بدی بود که یه عده بدعت‌گذار با ما کردن https://t.co/1qntgnvDQq
خیلی بده! لصلا هر چیز یخ و ترش بده. ‎· همصدا