اگر اقدامی در رابطه با نامه‌ی کروبی صورت بگیره خیلی خوبه. ولی من فکر می‌کنم طبق اصل «شنیدم اهمیت ندادم» برخورد بشه باهاش