حصر شدن،رسانه‌ای ندارن،تریبونی در اختیارشون نیست،یک‌جانبه محکوم شدن و حکم اعدام براشون صادر شد،الان که چند‌خط حرف زدن بازهم ناراحتن از حرفش