خیلی دوست دارم بدونم دقیقن چه فرآیندی صورت می‌گیره که یکی میشه مریم رجوی؟ مسعودش هم