واااای صدای خانم غزنوی. محشره. آدم حس می‌کنه داره فیلم می‌بینه.