خوراک لوبیا با قارچ رو با ده پرس کباب برگ هم عوض نمی‌کنم. خیلی خوش‌مزه‌س لامصب