چطور راضی میشید موهای سفیدتونو رنگ کنید و مصنوعی و براق دیده بشه؟ سفید مگه چشه؟ ذکور رو عرض می‌کنم