فردوسی پور و برنامه‌ی ۹۰ش که تو خیلی از موضوعات آوانگارد هستن، انتظار می‌رفت اپ ios و اندروید ۹۰ رو خیلی پیش‌تر ارائه بدن