این «هرکی داربی رو ببره قهرمانه» رو کی انداخته سر زبونتون؟ حالا تیراختور و نفت تهران هیچی، استقلال خوزستان کشکه بالاسرتون؟ 5 هفته مونده هنوز