همکارم و خونواده‌ش از ۱۶-۱۷ فروردین منتظرن بچه‌ش به دنیا بیاد هنوز افتخار به دنیا اومدن نداده فسقل بچه.هر روز می‌رسم چه خبر؟میگه منتظریم :))