الان سانسورچی صدا و سیما خوشحال‌ترینه که این کچله داره قرعه‌ها رو می‌خونه