به نظر من ایران، استرالیا، کره، ژاپن و عراق می‌رن جام‌جهانی