عراق و عربستان و امارات هر کدوم باید ۳ بار برن تا شرق آسیا و اقیانوسیه و برگردن