یاد و خاطره‌ی بازی‌های پیش مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۰۶ و بازی برگشت با قطر تو دوحه و گل دقایق آخر وحید هاشمیان رو هم گرامی می‌داریم.