فاصله‌ی بین اول اسفند تا آخر فروردین قشنگ ۶ ماه طول می‌کشه. از اون‌ور اسفند تموم نمی‌شه از این‌ور هم فروردین کش میاد
دقيقا من كلى وقته منتظرم ارديبهشت بشه اصن انگار روزا تكون نمى خورند ‎· بــــــــــاران!