اسمشو میخواید کلید اسرار بذارید یا هرچی، زن همسایه‌ی ما گربه رو از تو حیاط از بالای در انداخته بود تو کوچه، جفت پاهای گربه شکسته بود
از قصد؟ چرا آخه؟ ‎· Maryamss
والا دلیلش رو نمیدونم ولی گربه‌هه رو دیدم که کشون کشون کنار دیوار میرفت ‎· وحید معمولی