تو این چند سال این‌قدر که عکس زنان حرم‌سرای ناصرالدین شاه رو دیدم زن خودمو ندیدم.