این‌که هنوز قضیه‌ی جنگ تو سوریه و عراق و علت حضور ایران رو درک نکردید جای تعجب داره