خدا جان و مال همه رو از بلای این سیل‌ها حفظ کنه، شکر به خاطر این بارندگی‌ها