این‌طوری که آی‌فیلم زیرنویس می‌کنه، حساب کردم تعداد خونواده‌هایی که ماهواره رو جمع کردن و فقط آی‌فیلم می‌بینن از تعداد جمعیت ایران بیشتر شده