همیشه برام سواله چرا ترانه سَرا آخه؟ ترانه سُرا نباید باشه مگه؟ سُراییدن درسته خب پس میشه ترانه سُرا. نمیشه؟
اینم شبیه کلی کلمه دو تلفظی دیگه است مثل عطر با فتح عین یا کسر عین، جنوب با ضم جیم یا فتح جیم و قس علی هذا ‎· ElnazGh