در راستای به گندکشیدن رسوم و سنن و آیین‌های ملی و مذهبی توسط هم‌وطنان آریایی،تعجبم از اینه که چرا بالن آرزویی چیزی تو شب آرزوها هوا نمی‌کنن؟

2015-2016 Mokum.place