من اگر کاره‌ای بودم هزینه‌ی میزبانی تیم‌های ایرانی از تیم‌های عربستانی در عمام رو از حلقوم اونایی که ریختن تو سفارت عربستان می‌کشیدم بیرون