اگه این آزمایش مایعات رو از شبکه مستند ندیدید متاسفم براتون که آزمایش‌هایی به این جذابی رو از دست دادید