تو چه خونواده‌ای بزرگ شده؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ چی شده که این‌طور دریده و بی‌حیا شده؟