این هفته همه‌ی مدعیا مساوی کردن، امیدوارم این بازی هم مساوی بشه ولی پرگل باشه که طرفداراش هم هیجان زده بشن