استقلالیا بگردن تو تاریخ دربی یه عدد دیگه پیدا کنن ‌نشون بدن :))