پیشنهاد می‌کنم پرسپولیسیا از این به بعد عدد ۱۰ رو نشون بدن که ‌مجموع ۴ و ۶ میشه :))