غمگینم، چون سراینده‌ی «خشک‌سالی شده ای بارش باران برگرد» پس از بارش‌های اخیر