شما یادتون نمیاد یه زمانی مجری‌های تلویزین هر چند ساعت یه بار میومدن کنداکتور چند ساعت بعد شبکه رو اعلام می‌کردن