شما یادتون نمیاد یه زمانی جمعه‌ها وسط فیلم سینمایی شبکه‌ی ۱ یهو عکس گل پخش می‌کردن و می‌نوشتن ادامه‌ی فیلم سینمایی تا چند دقیقه‌ی دیگر