Avatar for vahid

کوئری نوشتن و بازی با دیتا یکی از علاقمندی‌های منه. هرچقدر پیچیده‌تر و سخت‌تر، نتیجه شیرین‌تر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10