کوئری نوشتن و بازی با دیتا یکی از علاقمندی‌های منه. هرچقدر پیچیده‌تر و سخت‌تر، نتیجه شیرین‌تر