به خاطر این ترانه‌های رحیم شهریاری هم که شده باید رقص آذری یاد بگیرم. نمیشه موقع پخششون همین‌طوری نشست و گوش کرد