بعضی تصمیمات دل بزرگی می‌خواد.مثل بخشیدن چیز با ارزشی به کسی.من یه همچین دل بزرگی ندارم که از این تصمیمات بگیرم ولی خیلی‌ها دلای بزرگی دارن