مامانم یه دعایی داره که همیشه میگه:خدا به اندازه‌ی دلتون بهتون ببخشه.حالا اگه شما این‌قدر دلتون بزرگه، خدا به اندازه‌ی دلتون بهتون ببخشه