وقتی از حجم کار نمی‌تونم حتی صبحانه بخورم، چنان خوابم میاد که دوست دارم گوشی رو خاموش کنم و بخوابم ولی الان که کارم تموم شده مگه خوابم میاد؟