الان که خوبه، فردا پس فردا روحانی یه تریبونی پیدا می‌کنه می‌گه بر سر آن عهدی که با مردم بستم هستم. اونو می‌خواید چیکار کنید؟