امیدوارم گزارش‌های پلیس نامحسوس مثل جریمه‌های رانندگی هردمبیل نباشه. مثلن مامان منو بیان ببرن که تو تهران و میدان ونک با مانتوی کوتاه دیدن