قدم بعدی پلیس امنیت اخلاقی، تشویق بچه مدرسه‌ای‌ها به گزارش بدلباسی مادر تو خونه و رفتار ناهنجار پدر بیرون از خونه با عنوان همیار پلیسه
=)) ‎· samantam