اپ ۹۰ دقیقن زمان پخش برنامه از کار می‌افته، یا به خاطر شلوغی و ترافیک سرور یا دلایل دیگه