از فرصت استفاده کرده و چندتا از کارهای وقت‌گیر فردا رو انجام داده و با خیال راحت، خوشحال و خرامان به سمت رخت‌خواب روانه می‌شود