تو بازی امروز تیراختور میهمانه و تو قطر بازی برگزار میشه. بابت اخبار اشتباه پوزش می‌طلبم. بازی برگشت تیراختور میزبانه تو عمان @fatemehsn