تو خونواده‌مون بین خواهر برادرا تنها کسی که در هر حالتی رعایت احوالش نمیشه منم. انگار مثلن من مشکلی ندارم و همه‌چی از طرف من گل و بلبله
خوشبختم ، منم همين مشكلو دارم ‎· Afarin